Vyhlašujeme výběrové řízení na provozovatele VOD platformy Jeden svět online

Festival Jeden svět vypisuje výběrové řízení na provozovatele VOD platformy Jeden svět online. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.200.000 korun. Zakázka zahrnuje kompletní naprogramování streamingové platformy podle časového harmonogramu uvedeného v projektové dokumentaci projektu a technický support. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Spuštění funkční platformy se předpokládá k 1. 2. 2024 (viz časový harmonogram níže). 

Nabídky mohou zájemci podávat do 28. 11. 2023 do 12:00.

Výzva

Popis zakázky 

 

Platforma sestává ze systému(ů) pro správu, webové prezentace, webového přehrávače, úložiště, řešení transkódování videí (viz Projektová dokumentace)

Základní požadavky zadavatele (dále také jen “ČvT”): 

Po dobu provozu má ČvT FTP přístup do souborů celého systému pro své interní vývojáře.

Řešení je dodáno na servery ve správě ČvT nebo je součástí dodávky dokumentace pro snadný přesun na standardní, na trhu dostupný hosting. 

Součástí dodávky je spuštěný web a zároveň s ním jeho kompletní kód před jakýmkoli procesem kompilace nebo buildu (tento kód by měl být předán v čitelné a strukturované formě, zachovávající původní indentaci, komentáře a všechny potřebné soubory a závislosti).

Předmětem řízení je: 

1) dodání díla v rozsahu Projektové dokumentace 

2) následný provoz a podpora s předem stanovenými parametry

Časový harmonogram spuštění platformy 

Únor 2024 = 1. Spuštění základní verze platformy 

Březen 2024 = 2. Stav s připraveným systémem pro správu obsahu (CMS) 

Finalizace rozhraní pro správu podle Projektové dokumentace 

Květen 2024 = 3. Stav při updatu podle dodaného designu 

Implementace nové vizuální identity festivalu Jeden svět na platformu Jeden svět online podle grafického návrhu webu dodaného Člověkem v tísni 

Září 2024 = 4. Dokončovací fáze 

Vývoj k sVOD (včetně aktualizace platební brány pro automatické opakování platby)   

Výpis vlastností k daným termínům je orientační, přesnější zadání je obsaženo v Projektové dokumentaci.

Účastníci, kteří vyžadují dodatečné informace nebo vyjasnění otázek týkajících se tohoto řízení, mohou své dotazy poslat ČvT na e-mail karla.melichnova@clovekvtisni.cz. Pokud ČvT otázku zodpoví, zašle otázku i odpověď všem ostatním účastníkům. Komunikace bude probíhat po e-mailu.

Aby ČvT zaručila, že může sdělit výše zmíněné informace všem ostatním účastníkům, jsou účastníci vyzváni, aby poslali své e-mailové kontakty pro tuto komunikaci na výše zmíněnou e-mailovou adresu ČvT.

Otázky budou ČvT zodpovídány pouze do 22. 11. 2023. ČvT si vyhrazuje právo nezodpovědět všechny otázky.

Nabídky musí být doručeny na následující emailové adresy: karla.melichnova@clovekvtisni.cz a ondrej.kamenicky@clovekvtisni.cz, a to před datem a hodinou uzávěrky: 28. 11. 2023 ve 12:00 hod. K nabídkám doručeným po uzávěrce nebude přihlíženo. 

Otevírání nabídek se uskuteční dne 28. 11. 2023.

Vybrat či odmítnout nabídku náleží do kompetence Výběrové komise určené zadavatelem, její rozhodnutí je konečné. Každý účastník musí splňovat a řádně doložit kvalifikační kritéria relevantní dokumentací. Hodnotící komise vyhodnotí a udělí zakázku na základě hodnotících kritérií.

Kompletní informace jsou uvedeny v dokumentu Oznámení výběrového řízení.

Seznam dokumentů: 

Oznámení výběrového řízení 

Projektová dokumentace 

Čestné prohlášení o základní způsobilosti 

Seznam referenčních zakázek

Další novinky