Na platformu Jeden svět online přidáváme nové filmy

Dvacet pět let zpátky touto dobou už bylo po prvním ročníku festivalu Jeden svět. Tyto významné půlkulatiny jsme se rozhodli připomínat v průběhu celého roku. Naší snahou je dát všem divákům možnost znovu prožít ty nejvýznamnější okamžiky festivalu a zároveň přiblížit širšímu publiku filmy, které se během uplynulých let na festivalu objevily.

Starší muž z Indonésie má na sobě brýle, které mu měří dioptrie. Kouká do kamery.

Novinka

Na naší videotéce Jeden svět online jsme už v průběhu zimy přidali sekci 25 let Jednoho světa, ve které jsou dostupné dokumentární snímky, jež odrážejí vývoj společnosti a zásadní události posledních čtvrtstoletí. Těší nás, že tato sekce získala mezi diváky velký ohlas, a proto jsme se rozhodli přidat do nabídky další zajímavé filmy.

Mezi nově přidané snímky patří například Způsob zabíjení, který nám přibližuje období války ve Vietnamu a konfrontuje nás se šokujícími záběry a příběhy lidí, kteří se ocitli v jejím epicentru. Dalším filmem je Podoba ticha, který se zaměřuje na problematiku hudební terapie a její využití při léčbě těžkých psychických poruch. Dokument Po arabském jaru nám poskytuje nahlédnutí do událostí, které následovaly po arabských revolucích a mapuje jejich dopad na politickou situaci v daných zemích. A konečně film Loď Sea-watch 3, který představuje příběh posádky lodě, která zachraňuje uprchlíky v Středozemním moři a snaží se upozornit na humanitární krizi.

Jsme rádi, že můžeme nabídnout tyto zajímavé dokumenty, které posouvají hranice a otevírají diskuzi o důležitých společenských a politických tématech. Věříme, že si je diváci Jeden svět online oblíbí stejně jako desítky dalších filmů dostupných na naší platformě

Další novinky