Pro média

Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Pořadatelem festivalu je nezisková organizace Člověk v tísni, o. p. s.

Hlavní kontakt

Nikola Páleníčková
Vedoucí mediální komunikace a PR
nikola.palenickova@jedensvet.cz

Materiály pro média