Přístupnost

Festival Jeden svět chce být co nejvíce přístupný pro všechny divačky a diváky bez rozdílu. Jsme přesvědčení, že právo na kulturní a veřejný život patří mezi důležitá lidská práva, a proto zpřístupňujeme festival co nejširšímu publiku. 

Divačka v hledišti kina se sluchátky s audiopopisem.

Všechny filmy mají české titulky, některé snímky i popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé. Nabízíme filmy s audiopopisem pro nevidomé a slabozraké. Vybraný program je tlumočen do českého znakového jazyka a simultánně přepisován do českého jazyka.

Budeme vděční, pokud nám sdělíte, co během festivalu nefungovalo, abychom to příště mohli udělat lépe: bezbarier@jedensvet.cz.

Další info:
Facebook Jeden svět pro všechny
Facebook Jeden svět pro neslyšící

––––––––––––––––

Popis opatření

Abyste si mohli filmy i festival opravdu užít, nachystali jsme pro vás:
Audiopopis

Audiopopis

Umožňuje vnímat vizuální složku filmu pomocí mluveného komentáře.
Audiopopis poslouchají diváci*divačky ze sluchátek.
Filmy s audiopopisem jsou označeny piktogramem AD v Programu po dnech.


ČZJ (český znakový jazyk)

ČZJ (český znakový jazyk)

Zahájení a zakončení festivalu a vybrané debaty jsou tlumočeny do českého znakového jazyka a simultánně přepisovány
Na našem webu a facebookové stránce Jeden svět pro neslyšící zveřejňujeme informace o festivalu v českém znakovém jazyce.
Aktuální přehled debat tlumočených do českého znakového jazyka najdete zde.


Relaxovaná projekce

Relaxovaná projekce

Projekce s tlumeným osvětlením sálu a tišším zvukem filmu.
Během projekce je možné volně se pohybovat po sále a konzumovat vlastní občerstvení.
Projekce jsou obzvlášť přístupné pro lidi s mentálním postižením, obtížemi v soustředění nebo lidi s epilepsií.
Tyto projekce jako jediné nemají titulky.


České popisné titulky

České popisné titulky

České popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé. Programu jsou popisné titulky označeny piktogramem SDH.


Simultánní přepis CART

Simultánní přepis CART

Vybraný program festivalu bude simultánně přepisován do českého jazyka. Simultánní přepis je v programu označen piktogramem CART.

Simultánní přepis bude probíhat v online prostředí Text on tap, aktuální přepis najdete vždy na stejném odkazu: zde

QR kód pro načtení webové stránky s přepisem zde:

cart qr text-on-tap


Indukční smyčka

Indukční smyčka

V kinech, která jsou na webu označena tímto piktogramem, je k dispozici indukční smyčka umožňující lepší poslech zvuku filmu pro diváky*divačky se sluchadly nebo kochleárními implantáty.


English Friendly

English Friendly

Projekce s anglickými titulky.


Asistenční pes

Asistenční pes

Asistenční a vodicí psi jsou vítáni ve všech festivalových kinech.